Hier is
ROOM TO...
goed in

Wij hebben specifieke relevante ervaring in:

 • Digitalisering (van archieven en andere content)
 • Information Economics (voor investeringsvraagstukken en prioritering van projecten)
 • Ontvlechting en integratie van organisatieonderdelen 
 • Rendementsanalyses en businesscases
 • Balanced Score Card
 • Scenarioplanning
 • Besturingsdiagnose en leiderschapsvraagstukken
 • Keten- en samenwerkingsvormen in de zorg (2e en 1e lijnszorg)

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Begeleiding van strategievorming
 • Business-analyse, procesanalyse, informatieanalyse en data-analyse
 • Project- en programmamanagement (operations, ICT, administratief, samenwerkingsrelaties)
 • Procesontwerp