Dit heeft
ROOM TO...
gedaan

Ruud van der Weijden

"Directievoering software-serviceorganisatie"

Daniel Winkeler

"Het belangrijkst is een duurzaam resultaat"

Wencke Eijkelkamp

"InBeeld: een uniek zorginnovatieprogramma tussen ziekenhuis, thuiszorg en zorgverzekeraars"

Ellen Engelen-Freriks

"Overdracht hypotheekportefeuilles"

Koen van Dulmen

"Een heldere projectorganisatie is key"

Tessa van de Zande

"Opzet grootschalig zorginnovatietraject"

Sander de Boer

"Het kunnen communiceren binnen alle lagen van de organisatie en het verbindende element zijn in het project was van essentieel belang. "